Visie

Als je weet wie je buren zijn en wat er leeft in je buurt, voel je vanzelf meer verbondenheid en daarbij verantwoordelijkheid in en voor je woonomgeving. Buiten het sociale aspect motiveren en inspireren buurtbewoners elkaar hun leefomgeving aan te pakken en te verbeteren. 

Missie

Activeren en participeren staat hierbij voorop. Door bewoners elkaar te laten vinden ontstaat er een sterkere verbinding tussen de bewoners. Vinding & Binding.

De Buren van Oost legt contacten met gemeente, instellingen en bovenal bewoners. 

Doelstelling

Doel hiervan is om bewoners en jongeren in de wijk te stimuleren om hun eigen woonomgeving aan te pakken en te verbeteren.

Alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden hebben het doel de verbinding en het elkaar leren kennen te versterken in de wijk.

Stichting de Buren van Oost geeft informatie over wat er zich afspeelt in de wijk, waar behoefte aan is , waar een tekort aan is en waar we met elkaar over in gesprek kunnen gaan.

De Buren van Oost geeft de mensen een stem in de wijk.